facebook_page_plugin

Rules

Het plaatsen van advertenties zijn gratis als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het moet met de rijschoolbranche te maken hebben.
  • Het mag nieuw of gebruikt zijn.
  • Het mag niet van een distributeur zijn. (geen groothandel) 
  • Van rijschoolhouders voor rijschoolhouders.
  • Advertenties blijven normaal 3 maanden staan, wijzigen kan!

 

Bent u leverancier of groothandel, kunt u advertenties plaatsen tegen een lage prijs.

Neem daarvoor contact op met de beheerder. We helpen U graag verder.

 

Rijscholenmarktplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. 

 

Content PriceConditionCity Date